Tarentaise

Farms for City Kids Foundation
Reading, Vermont

Madeleine

Sprout Creek Farm
Poughkeepsie, New York

Mt. Alice

von Trapp Farmstead
Greensboro, Vermont